Срещи и изложби


21.03.2014 г. Литературно детско утро
21.03.2014г.

На 21 март 2014 г., в библиотеката на читалището, се проведе литературно детско утро, посветено на Пролетта, с второкласници от ОУ "Стефан Захариев" с класен ръководител г-жа Радка Личкова. Децата се надпреварваха да четат стихове, посветени на пролетта. Направихме конкурс между тях за това, кой най-хубаво ще прочете пролетно стихотворение. Учениците изпяха и свои любими песнички, на които ги беше научила г-жа Личкова. След това с радост оцветиха шаблони с рисунки на пролетна тематика с които направихме изложба във фоайето на читалището.
За спомен от срещата всяко дете получи разделител за книга.
Следващата ни среща ще бъде посветена на Великден.
Чакаме ви отново при нас, скъпи ученици!


21.03.2014 г. Литературно детско утро
21.03.2014 г. Литературно детско утро
21.03.2014 г. Литературно детско утро
21.03.2014 г. Литературно детско утро
21.03.2014 г. Литературно детско утро