Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

21.04.2015 г. Статия във в. 21.04.2015 г. Статия във в. 21.04.2015 г. Статия във в.
21.04.2015г.

Статия във в. "Знаме" от 21.04.2015 г. на Бисерка Трайкова за изложбата на наши деца в гр. Уфа, Башкирия.