Срещи и изложби


21.04.2023 г. премиера на книга на Продрум Димов
21.04.2023г.

21.04.2023 г. От 17.00 ч. в малката зала на читалището се състоя премиера на новата книга на Продрум Димов "Съвременни духовни озарения."
Събитието откри Ива Боева, библиотекар, която прочете и приветствието на Здравка Ефтимова по повод 90-годишния юбилей на писателя.
Председателят на литературния клуб при читалището Петко Генуров сподели свои мисли и впечатления от книгата.
Продрум Димов разказа за своя живот и творческите си търсения. Сподели и лични впечатления и случки с негови съвременници, за които е написал очерци и са намерили място в новата му книга. Той се спря накратко на всеки очерк и подчерта значимостта на всяка личност, за която е разказал. Такива са Маестро Г. Атанасов, Тончо Русев, Димитър Гюдженов, Николай Генчев, Иван Динков, Атанас Цанков, Донка Петрунова, Петя Дубарова и др.
Изказвания направиха Мариана Влахова от Община Пазарджик и приятеля на Димов Костадин Буров.


21.04.2023 г. премиера на книга на Продрум Димов
21.04.2023 г. премиера на книга на Продрум Димов
21.04.2023 г. премиера на книга на Продрум Димов
21.04.2023 г. премиера на книга на Продрум Димов
21.04.2023 г. премиера на книга на Продрум Димов