Срещи и изложби


21.05.2010 г. 21 май - празник на Пазарджик
21.05.2010г.

На 21 май 2010 г., празник на Пазарджик,  балет "Марина" с художествен ръководител Тони Райкова  и балет "Радост" с художествен ръководител Радост Ангелова представиха достойно със своите изпълнения читалището. Те танцуваха на сцената пред театъра и получиха много аплодисменти от публиката.


21.05.2010 г.  21 май - празник на Пазарджик
21.05.2010 г.  21 май - празник на Пазарджик
21.05.2010 г.  21 май - празник на Пазарджик
21.05.2010 г.  21 май - празник на Пазарджик
21.05.2010 г.  21 май - празник на Пазарджик