Срещи и изложби


21.06.2022 г. Дарение от книги от Училища "Европа"
21.06.2022г.

21.06.2022 г. В библиотеката на читалището постъпи дарение от Училища "Европа". То съдържа предимно детска литература.
Благодарение на инициативата "Дари книга на читалище", която се проведе съвместно със Съюза на народните читалища и Училища "Европа" на празника 24-ти май, читалищната библиотека беше избрана да получи този ценен дар.21.06.2022 г. Дарение от книги от Училища
21.06.2022 г. Дарение от книги от Училища
21.06.2022 г. Дарение от книги от Училища
21.06.2022 г. Дарение от книги от Училища
21.06.2022 г. Дарение от книги от Училища