Срещи и изложби


21.11.2018 г. Творческа вечер с поетесата Валентина Михайлова
21.11.2018г.

На 21.11.2018 г. гост на читалището ни беше поетесата Валентина Михайлова. Тя представи своето творчество и изнесе рецитал по стихове от премиерната си книга "Разпъната душа". Продрум Димов въведе присъстващите в творческия свят на Валентина Младенова Исаева-Михайлова. Председателят на литературния клуб "Алеко Константинов" към читалището г-н Петко Генуров направи критически анализ на новата книга на Михайлова, рецитира нейни стихове и зададе въпроси, отново свързани с написването на книгата "Разпъната душа". На въпрос с какво се занимава, гостенката отговори, че е библиотекар в читалище "Славянска беседа". А дали пише театрална критика? Не, не пише, защото няма списания, където да я публикува. Още много въпроси и поздравления получи от пазарджиклии поетесата Валентина Михайлова и разбира се покана за нова среща.


21.11.2018 г. Творческа вечер с поетесата Валентина Михайлова
21.11.2018 г. Творческа вечер с поетесата Валентина Михайлова
21.11.2018 г. Творческа вечер с поетесата Валентина Михайлова
21.11.2018 г. Творческа вечер с поетесата Валентина Михайлова
21.11.2018 г. Творческа вечер с поетесата Валентина Михайлова