Срещи и изложби


21.12.2017 г. Коледен празник в литературния клуб
20.01.2018г.21.12.2017 г. Коледен празник в литературния клуб
21.12.2017 г. Коледен празник в литературния клуб
21.12.2017 г. Коледен празник в литературния клуб
21.12.2017 г. Коледен празник в литературния клуб
21.12.2017 г. Коледен празник в литературния клуб