Срещи и изложби


21.12.2023 г. Коледно тържество с ученици от НУ "Никола Фурнаджиев".
21.12.2023г.

21.12.2023 г., 16.00 ч., залата на читалището. Коледно тържество с ученици от НУ "Никола Фурнаджиев". Ученици от трети клас изнесоха литературно-музикална програма пред децата от двата втори класа. Залата беше тясна за всички желаещи да присъстват на това събитие. Сред гостите бяха много родители, учители и директора на учебното заведение.


21.12.2023 г. Коледно тържество с ученици от НУ
21.12.2023 г. Коледно тържество с ученици от НУ
21.12.2023 г. Коледно тържество с ученици от НУ