Срещи и изложби


22.02.2013 г.-80 годишнина на Продрум Димов
22.02.2013г.

На 22.02.2013 г. в зала "Устрем" на Младежки дом- Пазарджик от 17.30 ч.  се проведе тържествено честване на 80 годишнината на писателя Продрум Димов .В програмата  участваха балерините от балетна формация "Марина" с преподавател Тони Райкова и инструментален състав "Доминанта" с худ. ръководител Ира Чолакова към читалището. 
Много приятели бяха дошли на тържеството на Продрум Димов. Боян Ангелов представи новата му книга "Пътуване към острова на духа". Ето част от неговото слово: "Продрум Димов е познат на читателската аудитория не само като писател и член на Съюза на българските писатели, а и като общественик, който с пословична упоритост рисува запомнящи се образи от многоликата картина на родната ни политическа и художествена история и съвременност. Роден преди осемдесет години в свободолюбивото Лисичево, преминал през десетилетията като преподавател по френски език в емблематични за Пазарджик училища, той и днес присъства в сложния и многопластов литературен процес със своите монографии и стихосбирки, с апостолската си дейност на съвременен възрожденец. Повече от десетилетие е бил творчески секретар на Дружеството на пазарджишките писатели. Повече от две десетилетия е секретар на Клуба на дейците на културата в Пазарджик, където без възнаграждение, неуморно и всеотдайно е организирал стотици творчески срещи на местната културна общественост с известни български творци от различни области на литературата и изкуствата- писатели, поети, художници, композитори, певци, музиканти.
Творчеството на Продрум Димов е респектиращо и по обем, и като разностранност. Той е автор на двадесет поетични книги за деца, сред които: "Вой звездици", "Весело утро", "Моята България", "Чудното прозорче", "Щъркът пак затрака", "Скандал в гората" и на три стихосбирки за възрастни: "Къде е снопът ти, Кубрат?", "Новите граници" и "Ако те няма!". Негово дело са сборници с разкази, епиграми, очерци и интервюта, между които: "Горещи години", "Споделено завинаги", "Щрихи от нашето време". Плод на дългогодишното му творческо сътрудничество с редица известни български поети и писатели е поредица от художествено-документални книги, между които: "Незаглъхващи мигове" /Христо Радевски/, "Докосвания" /Дамян Дамянов/, "Струйки от чистия извор" /Яко Молхов/, "Иван Динков отблизо", "Насаме с Иван Сестримски", "Мигове с Евтим Евтимов". Сред последните му издания са: "Попътни срещи", "Размисли по големия път" и "Резонанси". В тази, бих я нарекъл, трилогия герои на словесните портрети са автори от различни поколения, но общото, което ги събира, е връзката с най-стойностното от съвременната българска литература. Продрум Димов оценява творчеството на включените в сборниците автори без излишни предисловия и кионстатира онова, което вече е закодирано в индивидуалната фантазия на конкретния творец.
Продрум Димов не прави опити за морализаторство, но отстоява естетическото си пристрастие към онези писатели и поети, които са му направили особено впечатление при отстояване на позициите си на граждани с неосквернени сетива за социална справедливост. Един от важните изводи след прочита на тази книга е, че писателят Продрум Димов фокусира своите усилия за съхранението на онези вечни черти, притежание на талантливите писатели и поети, за които думите родина, обич и достойнство са синоними.
Най-новата книга, с която юбилярът се представя пред своите читатели, е онасловена "Пътуване към острова на духа". Книгата е разделена концептуално на няколко жанра: очерци, литературни обзори, интервюта, статии, рецензии. Респектират не само тематичните обхвати, но и броят на авторите, попаднали в литературно-критическия обсег на Продрум димов- от вече покойните Георги Георгиев-Гец, Бате Асен, Павел Матев до творци, които изявяват своята дарба през последното десетилетие.
Присъединявам се безрезервно към думите на Драгомир Шопов, написал предговора на книгата "Пътуване към острова на духа": "Влюбен в своето призвание, достатъчно скромен и деликатен, Продрум Димов признава, че няма за цел да се впуска в задълбочени и обстойни литературно-критически очерци и се задоволява със задачата да се докосне, както сам пише, до някои по-значими и съществени черти на човешката и творческа същност на някои творци на съвременната ни духовност. Това той прави умело и добросъвестно".
Бъди жив и здрав още много години, скъпи Продрум!
За многая лета!"

Петър Анастасов, член на СБП поднесе поздравителен адрес. В него се казва: "Уважаеми Продрум Димов,
Позволете ми от името на Управителния съвет на Съюза на българските писатели и лично от свое име най-сърдечно да Ви поздравя по щастливия повод на Вашата 80-годишнина.
Автор на дузина книги за деца и възрастни, в последните десетилетия Вие се доказахте като амбициозен съвременен писател, който чувствително реагира на социални и художествени предизвикателства. Вашето трудолюбие е достойно за уважение и аз още веднъж Ви поднасям своите най-искрени пожелания за здраве, лично щастие и сили да работите още много години за българската литература.
На многая лета!
Николай Петев-Председател на СБП."

Лесичовска община също уважи с присъствие, цветя и поздравителен адрес юбиляра. НЧ "Хр. Ботев-1897 г."и литературния клуб към него поздравиха Димов  и му пожелаха творческо дълголетие.

На многая лета!


22.02.2013 г.-80 годишнина на Продрум Димов
22.02.2013 г.-80 годишнина на Продрум Димов
22.02.2013 г.-80 годишнина на Продрум Димов
22.02.2013 г.-80 годишнина на Продрум Димов
22.02.2013 г.-80 годишнина на Продрум Димов