Срещи и изложби


22.04.2019 г. Карнавал на приказките
22.04.2019г.

22.04.2019 г. Карнавал на приказките с ученици от ОУ "Св. Климент Охридски".


22.04.2019 г. Карнавал на приказките
22.04.2019 г. Карнавал на приказките
22.04.2019 г. Карнавал на приказките
22.04.2019 г. Карнавал на приказките
22.04.2019 г. Карнавал на приказките