Срещи и изложби


22.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици от ОУ "Стефан Захариев"
22.10.2019г.

22.10.2019 г. Литературно детско утро с учениците от първи и втори клас с кл. ръководител г-жа Деси Колибанекова от ОУ "Стефан Захариев".


22.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици от ОУ
22.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици от ОУ
22.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици от ОУ
22.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици от ОУ
22.10.2019 г. Литературно детско утро с ученици от ОУ