Срещи и изложби


22.12.2016 г. Коледно детско утро "Коледните символи"
22.12.2016г.

Още снимки от коледното детско утро с учениците на г-жа Анета Цурева от СУ "Георги Брегов".


22.12.2016 г. Коледно детско утро
22.12.2016 г. Коледно детско утро
22.12.2016 г. Коледно детско утро
22.12.2016 г. Коледно детско утро
22.12.2016 г. Коледно детско утро