Срещи и изложби


23.11.2011 г. Представяне на книга на Костадин Ваклев
23.11.2011г.

На 23.11.2011 г. в  Народно читалище "Хр. Ботев-1897 г."  беше представене книгата "Любовна лирика" на Костадин Ваклев. Пред пълния салон с приятели на твореца Ваклев рецензия за неговата книга направи г-жа Пенка Генурова.  Тя представи любовната лирика на поета много компетентно и вълнуващо.
Ветеранът-творец, който навършва 90 години, беше удовлетворен от многото хубави думи изречени по адрес както на творчеството му, така и за него самия. Специално изказване направи и проф. Тодор Балкански. Той подчерта, че Ваклев е по-силен в писането на проза, отколкото на поезия. Изрази мнение, че много му допада задружния живот в читалището и литературния клуб, че е впечатлен от рецитала по стихове на Ваклев, изнесен от Петко Генуров, Стоил и Ваклев /всички членове на литературния клуб при читалището/.
Елена Панайотова поздрави поета с отлична рецитация на стихотворение на Яворов , а Василка Велева с рецитиране на свои стихове.
С пожелания за здраве, нови творби, много цветя и снимки за спомен завърши това вълнуващо тържество. По думите на Костадин Ваклев от всичките пет представяния на негови книги тази вечер е била най-хубава. За нас е важно, че той е удовлетворен!

В.Минова


23.11.2011 г. Представяне на книга на Костадин Ваклев
23.11.2011 г. Представяне на книга на Костадин Ваклев
23.11.2011 г. Представяне на книга на Костадин Ваклев
23.11.2011 г. Представяне на книга на Костадин Ваклев
23.11.2011 г. Представяне на книга на Костадин Ваклев