Срещи и изложби


23.12.2019 г. Спечелен проект за книги към МК
23.12.2019г.

23.12.2019 г. Библиотеката към читалището спечели  проект по Програма на МК "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност". Така фонда й се увеличи с нови 106 тома книги.


23.12.2019 г. Спечелен проект за книги към МК
23.12.2019 г. Спечелен проект за книги към МК
23.12.2019 г. Спечелен проект за книги към МК
23.12.2019 г. Спечелен проект за книги към МК
23.12.2019 г. Спечелен проект за книги към МК