Срещи и изложби


24 май-литературно детско утро
15.05.2014г.

На 15.05.2014 г. ученици от четвърти клас на ОУ "Стефан Захариев" посетиха библиотеката при читалището. Те се запознаха с делото на братята Кирил и Методий, с техния живот и борбата им за утвърждаване на славянската азбука. Библиотекарката ги запозна с етапите на училищното дело в страната и по-специално преминаването от килийното училище към светско такова. Децата научиха кой е епископ Дионисий, как е създал училище към църквата "Св. Богородица"-Пазарджик. Те бяха любопитни да научат интересни неща, свързани с появата на български училища в страната през епохата на Възраждането, със създаване на Априловската гимназия- кой я създава, как се учи в нея, какви предмети се изучават, какъв правилник се спазва в училището, за наказанията и похвалите в него, за дарителите му и т. н., със началото на светското училище в Пазарджик и първите учители в него- Никифор поп Константинов и Юрдан Ненов от гр. Елена.
С любопитство учениците разгръщаха книгите, посветени на темите, с които  се запознаваха. Силно впечатление им направи Енциклопедия Пазарджик.
Накрая си припомнихме по-известните личности от българската история и техния принос за утвърждаване на българския език в църквата и в училищата- като д-р Петър Берон, Васил Априлов, Николай Палаузов, Неофит Бозвели, Найден Геров, Иларион Макариополски и др. Учениците знаеха много и взеха дейно участие в този своеобразен урок по родолюбие.
За награда получиха книги.
До нови срещи!


24 май-литературно детско утро
24 май-литературно детско утро
24 май-литературно детско утро
24 май-литературно детско утро
24 май-литературно детско утро