Срещи и изложби


24.02.2016 г. Изложба от детски рисунки, посветени на Баба Марта
24.02.2016г.

Във фоайето на читалището ни подредихме изложба от детски рисунки, посветени на Баба Марта. Учениците от трети клас на училище "Проф. Иван Батаклиев" са направили много пъстри и красиви рисунки!


24.02.2016 г. Изложба от детски рисунки, посветени на Баба Марта
24.02.2016 г. Изложба от детски рисунки, посветени на Баба Марта
24.02.2016 г. Изложба от детски рисунки, посветени на Баба Марта
24.02.2016 г. Изложба от детски рисунки, посветени на Баба Марта
24.02.2016 г. Изложба от детски рисунки, посветени на Баба Марта