Срещи и изложби


24.04.2019 г. Лекция на Александър Арнаудов
24.04.2019г.

24.04.2019 . Александър Арнаудов изнесе лекция пред членовете на литературния клуб "Алеко Константинов" към читалището. Тя беше посветена на живота и делото на възрожденския учител и общественик Никифор поп Константинов.


24.04.2019 г. Лекция на Александър Арнаудов
24.04.2019 г. Лекция на Александър Арнаудов
24.04.2019 г. Лекция на Александър Арнаудов