Срещи и изложби


26.10.2023 г. Урок за народните будители и Седмица на четенето.
26.10.2023г.

26.10.2023 г., 10.30 ч., в малката зала на читалището.
Ученици от втори "А" клас с класен ръководител г-жа Радка Личкова при СУ "Георги Брегов" посетиха НЧ "Христо Ботев-1897 г." - гр. Пазарджик. Поводът беше предстоящия празник на народните будители и седмицата на четенето - "Четенето - ключ към познанието."
Децата бяха подготвили портрети на народни будители и всяко едно от тях прочете кратка биография за будителя, който носеше. Така учениците предадоха знания за живота и дейността на будителите на своите приятели от класа.
Всички заедно рецитираха стихотворенията на Иван Вазов "Аз съм българче" и "Татковино". Изслушаха и разказа за известни български борци за църковна независимост и въвеждане на българския език в училищата и църквите, както и за безстрашни революционери, борци за свободата на родината, който им прочете библиотекарката Ива Боева.
Учениците показаха своите умения да четат непознат текст. Справиха се успешно с четенето на стихотворения за Христо Ботев, Васил Левски, Георги Бенковски, Хаджи Димитър, Паисий Хилендарски и други.
Библиотекарката Веска Минова ге запозна с книгите, които са от фонда на библиотеката и разказват подробно за народните будители. Учениците се надпреварваха да разглеждат книгите, защото бяха интересни за тях, както с текстовете, така и със снимковия материал.


26.10.2023 г. Урок за народните будители и Седмица на четенето.
26.10.2023 г. Урок за народните будители и Седмица на четенето.
26.10.2023 г. Урок за народните будители и Седмица на четенето.
26.10.2023 г. Урок за народните будители и Седмица на четенето.
26.10.2023 г. Урок за народните будители и Седмица на четенето.