Срещи и изложби


27.05.2015 г. Балет "Марина" участва в концерт
27.05.2015г.

На 27.05.2015 г. балет "Марина" с художествен ръководител Тони Райкова участва в празнична програма на начално училище "Никола Фурнаджиев"- гр. Пазарджик.


27.05.2015 г. Балет