Срещи и изложби


27.05.2019 г. Годишен концерт на ГШИ
27.05.2019г.

27.05.2019 г. В художествената галерия "Станислав Доспевски" се състоя годишния концерт на изявените ученици на Градската школа по изкуствата.


27.05.2019 г. Годишен концерт на ГШИ