Срещи и изложби


27.11.2020 г. Прекратяване на заниманията в школите и съставите към читалището
27.11.2020г.

27.11.2020 г.
От 27.11.2020 г. до 31.01.2020 г. се прекратяват присъствените занимания в школите и съставите към читалището. За същия период се преустановява и работата на библиотеката с читатели.