Срещи и изложби


28.02.2014 г. Изложба от мартеници
28.02.2014г.

Във фоайето на читалището беше подредена изложба от мартеници, подарени от читатели на библиотеката.


28.02.2014 г. Изложба от мартеници