Срещи и изложби


28.04.2017 г. Литературно детско утро с ученици от 3-ти клас
28.04.2017г.

С нашите приятели от трети клас на ОУ "Стефан Захариев" с кл. ръководител г-жа Гергана Георгиева проведохме литературно детско утро, посветено на любимите приказки. Всеки ученик избра своята любима книжка с приказки и прочете откъси от нея. С децата си припомнихме и Молбата на книгата.


28.04.2017 г. Литературно детско утро с ученици от 3-ти клас
28.04.2017 г. Литературно детско утро с ученици от 3-ти клас
28.04.2017 г. Литературно детско утро с ученици от 3-ти клас
28.04.2017 г. Литературно детско утро с ученици от 3-ти клас
28.04.2017 г. Литературно детско утро с ученици от 3-ти клас