Срещи и изложби


28.04.2017 г. Урок "Здравословно хранене"
28.04.2017г.

В библиотеката на читалището беше организиран, с помощта на експерти от РЗИ- Пазарджик, урок на тема "Здравословно хранене". Учениците от трети клас на ОУ "Стефан Захариев" с кл. р-л г-жа Гергана Георгиева се запознаха с полезните за организма храни и с тези, които са вредни и трябва да са консумират в огроничени количества. Децата взеха участие и в игрите, които им организираха експертите от РЗИ. Отговаряха правилно на поставените им въпроси, бяха любознателни и питаха за много неща, свързани с правилното хранене. Този урок  е третия, който провеждаме с тях и вече си проличава  добра та им информираност по въпроси за вредата от тютюнопушеното, за спазване на добра лична хигиена. .От днешния урок знаят как да се хранят здравословно.


28.04.2017 г. Урок
28.04.2017 г. Урок
28.04.2017 г. Урок
28.04.2017 г. Урок
28.04.2017 г. Урок