Срещи и изложби


29.03.2017 г. Концерт на ученици на Чавдар Ралчев и Здравка Андреева
29.03.2017г.

В музикалното училище "Добрин Петков" в гр. Пловдив ще се състои концерт на сегашни и бивши ученици от класа по акордеон  в Градската школа по изкуствата към читалището на Чавдар Ралчев. Това са Иво Ралчев, Любомир Найденов и братята Еленко и Станислав Дунчеви. В концерта ще участват и ученици на преподавателката в музикалното училище "Д. Петков" Здравка Андреева.


29.03.2017 г. Концерт на ученици на Чавдар Ралчев и Здравка Андреева
29.03.2017 г. Концерт на ученици на Чавдар Ралчев и Здравка Андреева