Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

29.05.2010г.

Резултатите от ІV конкурс за певци и инструменталисти"Медени звънчета" са качени в сайта на читалището в раздел "Традиционни празници и конкурси".