Срещи и изложби


29.09.2014 г.Четем с ученици от четвърти клас на ОУ "Стефан Захариев"
29.09.2014г.

Ученици от четвърти клас на ОУ "Стефан Захариев" посетиха библиотеката при читалището. Те направиха екскурзия из нея, запознаха се и с молбата на книгата. С интерес разгледаха детските енциклопедии. Децата прочетоха стихчета от Вазов,  Валери Петров и Ран Босилек.


29.09.2014 г.Четем с ученици от четвърти клас на ОУ
29.09.2014 г.Четем с ученици от четвърти клас на ОУ
29.09.2014 г.Четем с ученици от четвърти клас на ОУ
29.09.2014 г.Четем с ученици от четвърти клас на ОУ
29.09.2014 г.Четем с ученици от четвърти клас на ОУ