Срещи и изложби


29.09.2023 г. Изложба от детски рисунки за есента.
29.09.2023г.

29.09.2023 г. Изложба на рисунки на учениците от втори "А" клас с класен ръководител г-жа Радка Личкова при СУ "Георги Брегов" - гр. Пазарджик. Тя беше подредена във фоайето на читалището и е посветена на есента.


29.09.2023 г. Изложба от детски рисунки за есента.
29.09.2023 г. Изложба от детски рисунки за есента.
29.09.2023 г. Изложба от детски рисунки за есента.