Срещи и изложби


29.10.2008 г. Честване на Деня на народните будители
29.10.2008г.

29.10.2008 г. По повод деня на Народните будители библиотеката при читалището организира литературно детско утро за малките ученици от у-ще "Стефан Захараиев".  Децата бяха запознати с живота и делото на народните будители в България. Секретар- библиотекарката Веска Минова беше изработила за всяко дете малък медал за това, че те са ученолюбиви, трудолюбиви, любознателни.


29.10.2008 г. Честване на Деня на народните будители
29.10.2008 г. Честване на Деня на народните будители
29.10.2008 г. Честване на Деня на народните будители
29.10.2008 г. Честване на Деня на народните будители
29.10.2008 г. Честване на Деня на народните будители