Срещи и изложби


3-4.06.2023 г. БШ "Марина" участва във фестивал в Пазарджик.
03.06.2023г.

3-4.06.2023 г. Участие на БШ "Марина" във фестивал South Dance Championship Bulgaria в спортна зала "Васил Левски" - гр. Пазарджик. Балерините спечелиха много призови места.


3-4.06.2023 г. БШ
3-4.06.2023 г. БШ
3-4.06.2023 г. БШ
3-4.06.2023 г. БШ
3-4.06.2023 г. БШ