Срещи и изложби


30.05.2016 г. Тържество, посветено на подвига на Ботевите четници.
30.05.2016г.

На 30 май 2016 година в читалището проведохме тържество, посветено на 140 години от подвига на Ботевите четници. Присъстваха членове на литературния ни клуб, на Пенсионерски клубове № 1, № 2 и № 8, както и творци от Творчески клуб "Пегас". Тържеството открихме със слово за Ботев на Евгения Ботева. След това стихове на поета рецитира Петко Генуров, председател на ЛК "Алеко Константинов" към читалището ни. Литераторката Мария Пашева изнесе доклад за живота и делото на Христо Ботев. Тя подчерта, че Ботев е жив и днес чрез своето слово, което звучи актулно и в днешните времена. В края на изказването си тя запя "Жив е той, жив е..." и всички присъстващи, станали на крака, запяха с нея безсмъртните Ботеви слова. Духът на присъстващите беше повдигнат и с изпълненията на акордеон на двамата братя Еленко и Станислав Дунчеви  на популярни възрожденски песни.
Тържеството завърши с вдъхновени поетически откровения на Василка Велева от литературния ни клуб. И нейните стихове бяха посветени на Ботев, на неговите четници, на България.
Много силни думи се казаха, много любими песни се изпяха. Всички бяха единодушни, че тържеството беше много добре обмислено и участниците сполучливо  подбрани и наистина старателно подготвени.
Благодарни сме на всички участници и ги приканваме на 2 юни с цвете и с едноминутно мълчание да почетем подвига на Ботев и неговите четници.


30.05.2016 г. Тържество, посветено на подвига на Ботевите четници.
30.05.2016 г. Тържество, посветено на подвига на Ботевите четници.
30.05.2016 г. Тържество, посветено на подвига на Ботевите четници.
30.05.2016 г. Тържество, посветено на подвига на Ботевите четници.
30.05.2016 г. Тържество, посветено на подвига на Ботевите четници.