Срещи и изложби


30.05.2023 г. Продукция на пианисти от класа на Галина Петрова
30.05.2023г.

30.05.2023 г. В малката зала на читалището  от 17.30 ч. се състоя концерт-продукция на пианистите от класа на Галина Петрова. Малките музиканти се изявиха отлично и получиха поздравления и аплодисменти от своите близки. Сред тях се откроиха Катерина Сарафиева, Алина Джан, Антония Любчева и др.


30.05.2023 г. Продукция на пианисти от класа на Галина Петрова
30.05.2023 г. Продукция на пианисти от класа на Галина Петрова
30.05.2023 г. Продукция на пианисти от класа на Галина Петрова
30.05.2023 г. Продукция на пианисти от класа на Галина Петрова
30.05.2023 г. Продукция на пианисти от класа на Галина Петрова