Срещи и изложби


30.09.2019 г. Изложба с църковни предмети и книги от с. Величково
30.09.2019г.

30.09.2019 г. Още снимки от изложбата с църковни книги и предмети от с. Величково.


30.09.2019 г. Изложба с църковни предмети и книги от с. Величково
30.09.2019 г. Изложба с църковни предмети и книги от с. Величково
30.09.2019 г. Изложба с църковни предмети и книги от с. Величково
30.09.2019 г. Изложба с църковни предмети и книги от с. Величково
30.09.2019 г. Изложба с църковни предмети и книги от с. Величково