Срещи и изложби


31.05.2014 г. Шести конкурс "Медени звънчета"
31.05.2014г.

На 31 май 2014 г. ще се проведе за шести път конкурса за певци и инструменталисти "Медени звънчета". Заявки ще се приемат до 18 април 2014 г. на адреса на читалището:

4402 гр. Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" № 36
Народно читалище "Христо Ботев-1897 г."
за конкурса "Медени звънчета"

Заявките може да изпращате и на e-mail:
chitalishte.botev.pz@abv.bg
 
Регламент и талон за участие може  да изтеглите от сайта на читалището, в раздел "Традиционни празници и конкурси".