Срещи и изложби


31.05.2023 г. БШ "Марина" участва в празник
31.05.2023г.

31.05.2023 г. БШ "Марина" участва в празник на начално училище "Никола Фурнаджиев" - гр. Пазарджик.


31.05.2023 г. БШ
31.05.2023 г. БШ
31.05.2023 г. БШ